SteP Education AB

SteP Education AB
Utbildning och workshops på Borgeby Slott? Absolut!
Ta kontakt med Birgitta Bobergh, så hjälper hon dig och ditt företag att hitta rätt upplägg för just er konferens på slottet. Förutom att stötta er i att skapa rätt fokus på själva mötet, använda den härliga slottsmiljön och byggnaderna som andas historia på ett finurligt sätt. Kort sagt att investera i ert möte på ett så klokt sätt som möjligt.
Birgitta är certifierad i LEGO©SERIOUS©PLAY och använder gärna lego!
Utbildning som växer – steg för steg.

Rådgivning

När du väljer utbildning för dig och ert företag. Använd Birgitta Bobergh som rådgivare för att säkerställa den långsiktiga nyttan i era utbildningsinvesteringar. Vare sig det handlar om bolagsstyrning, mötesledning, personlig försäljning, ledarskap eller mentorskapsprogram.

Färdiga utbildningar

Hållbart Ledarskap – Utbildningsprogram för alla och för ledare i synnerhet. Sju FokusBOXar totalt. Kör alla eller välj enstaka workshops. MITT Ledarskap – Individuellt ledarskapsprogram 8 tillfällen under 6 månader. Lyft fram ditt eget ledarskap inifrån och ut.

Facilitering

Mötesledare – Praktisk utbildning för att bli ännu bättre som mötesledare Fem moduler totalt. Kör alla eller välj enstaka workshops och hitta rätt fokus i era möten. Mötesledare –Hyr in Birgitta som facilitator för viktiga möten. Vi kommer tillsammans fram till kärnfrågan utifrån era behov.

Bilder från SteP Education AB

Fler verksamheter

PÅ BORGEBY SLOTT DRIVS FLERTALET VERKSAMHETER DÄR KREATIVITET OCH NYTÄNKANDE SAMMANFLÄTAS I OLIKA PROJEKT.
Borgeby Slott AB
Borgeby Slottsväg 13
237 91 Bjärred

Borgeby Slott/Max Ferkinghoff 0705-24 76 34
Restaurangen 0705-24 76 35
Åboden 0705-24 76 69
Kontakta oss
Fotograf: 
Jessica Lingerts
Redaktör: Jessica Lingerts
chevron-down