Kul att veta om Borgeby Slott

980-talet och Harald Blåtand

Borgeby är Nordens genom längst tid bebodda och brukade borg. Arkeologer har påträffat lämningar av en ringborg, troligen anlagd av Harald Blåtand på 980-talet.

1000-talet och mynttillverkning

Under 1000-talet påbörjade den danska kungamakten mynttillverkning. Från kung Svend Estridsens regeringstid känner man till ett mynt, vars tillverkningsplats anges som "Borbi", Borgebys gamla namn.

1200-talet och Porttornet

Under 1200-talet kringgärdades borgen av en drygt tio meter hög men endast en meter bred försvarsmur. Samtidigt uppfördes ett porttorn med bredvidliggande tegelhus. Det är dessa byggnader som finns kvar än idag.

År 1452 - Borgeby brändes ner

År 1452 attackerades borgen av den svenska armén. Borgeby brändes ner av Karl Knutsson Bonde. Efter förödelsen revs troligtvis det stora stentornet. Byggnadsmaterialet från detta användes bl.a. till att uppföra ärkebiskopens alltjämnt bevarade, egna kapell strax intill portbyggnaden. På bilden ser ni gaveln av kapellet.

Vallgrav

Runt slottet fanns en vattenfylld vallgrav med vindbrygga. Efter att man ridit över denna fick man sedan ta sig igenom det kraftiga borgtornet för att komma in på borggården. Där det inte fanns några skyddande husväggar omgärdades borgområdet av en 10 meter hög tegelmur.

Börjes torn

Norr om corps de logiet står "Börjes torn", som före 1860 var sammanbyggt med den då rivna östlängan. Tornet är uppfört i fyra våningar med massiva murar och kan ha använts som bevakningstorn över trafiken på Lödde å. Det har troligen byggts senast omkring 1500 och har fått sitt namn efter Lunds ärkebiskop Birger Gunnersen, som då härskade på Borgeby och senare fick sitt sista vilorum i kryptan till Lunds domkyrka. Sitt nuvarande utseende fick tornet genom Helgo Zettervalls "restaurering" 1870, då det gamla gråstenstornet tyvärr inbakades i cement.
Borgeby Slott AB
Borgeby Slottsväg 13
237 91 Bjärred

Borgeby Slott/Max Ferkinghoff 0705-24 76 34
Restaurangen 0705-24 76 35
Åboden 0705-24 76 69
Kontakta oss
Fotograf: 
Jessica Lingerts
Redaktör: Jessica Lingerts
chevron-down