Petradesign

Designarbete i 3D
I mitt designarbete använder jag olika material och tekniker. Jag gillar att vara kreativ med keramik, betong, textil eller ståltråd till exempel. Men också att arbeta med grafisk design, eller produktutveckling med hjälp av CAD och 3D-printing.

Fler verksamheter

PÅ BORGEBY SLOTT DRIVS FLERTALET VERKSAMHETER DÄR KREATIVITET OCH NYTÄNKANDE SAMMANFLÄTAS I OLIKA PROJEKT.
Borgeby Slott AB
Borgeby Slottsväg 13
237 91 Bjärred

Borgeby Slott/Max Ferkinghoff 0705-24 76 34
Restaurangen 0705-24 76 35
Åboden 0705-24 76 69
Kontakta oss
Fotograf: 
ByLingerts
Redaktör: Jessica Lingerts
chevron-down